ต้นไม้และพุ่มไม้

พุ่มไม้ดอกในฤดูใบไม้ร่วง


ต้นยูคริเฟียเป็นต้นไม้ที่โดดเด่นด้วยนิสัยที่เรียวยาวยังโดดเด่นด้วยการออกดอกสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมมาก ยูคริเฟียโดยสรุป: ชื่อ ...


วิดีโอ: ชวตของเมยฝรงสาวเมองเกนรอยรบจางทำสวนจดดอกไมรกตางวยหวใจดวงเดยวกน (มิถุนายน 2021).