JM TV

ตัดแต่งกิ่งต้นแอปเปิ้ลเอสปาเลียร์หรือปาล์มเมตต์


ขนาดของ ต้นแอปเปิ้ล หรือ ต้นแพร์ ในปาล์มเมตต์หรือเอสปาเลียร์เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากในการส่งเสริมการติดผลและเหมาะสำหรับการเก็บ แต่ยังมีความสวยงามตามผนังอีกด้วย

  • หากต้องการอ่าน: ขนาดของต้นแอปเปิ้ลและลูกแพร์