ดอกไม้ในสวน

หญ้ากวาด


หญ้าสวบเป็นหญ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง

โดยสรุปสิ่งที่คุณต้องรู้:

นามสกุล : เพนนิเซทั่มตะวันออก
ครอบครัว : Poaceae
ประเภท : ไม้ยืนต้นหญ้า

ความสูง
: 70 ซม
การรับสัมผัสเชื้อ : ซันนี่
พื้น : สามัญ

ใบไม้
: ล้าสมัย
ออกดอก : กรกฎาคมถึงตุลาคม

การดูแลรักษาทำได้ง่ายและการออกดอกจะสวยงามมากตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง

ปลูกหญ้ากวาด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฤดูใบไม้ผลิ.

อย่างไรก็ตามคุณสามารถ ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูร้อน แต่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีความร้อนสูงหรือมีน้ำค้างแข็งซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาของพืชของคุณ

  • การคูณโดย การแบ่งกอในฤดูใบไม้ผลิ ทุก 3 ปี

การตัดแต่งกิ่งและการดูแลหญ้ากวาด

ตัดใบแห้งให้สั้นในช่วงปลายฤดูหนาว

  • ทำให้สามารถเกิดยอดใหม่ได้อีกครั้งและดอกเดือยที่สวยงามเป็นพิเศษ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหญ้ากวาด

หญ้า Swab เป็นของดั้งเดิมที่มีดอกรูปหนอน

หญ้านี้มีช่อดอกรูปใบหูที่สวยงามและใบสีเขียวอ่อนที่สวยงามซึ่งเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพื่อให้เกิดลักษณะของรวงข้าวสาลีในฤดูใบไม้ร่วง

คุณควรติดตั้งไว้กลางแดดเพื่อประดับเตียงดอกไม้ขอบหรือเขื่อน

เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับหญ้ากวาด

คลุมด้วยหญ้าแหล่งกำเนิดแร่ นำใบที่สวยงามออกมาและป้องกันการเติบโตของวัชพืช

เพื่ออ่านด้วย


วิดีโอ: วธสรางแนวปองกนไฟปา กวาดใบยาง ดวยเครองตดหญาหนมทองแดง (กรกฎาคม 2021).