JM TV

Iris 'Groundstroke': หลากหลายมาก


มีความหลากหลาย ไอริส Lame de Fond นำเสนอให้เราโดย Jean-Claude Jacob ผู้เพาะพันธุ์ของ Iris คำแนะนำการเพาะปลูกข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำและคำแนะนำที่ชาญฉลาด

  • หากต้องการอ่าน: บทความทั้งหมดของเราที่อุทิศให้กับ Irises


วิดีโอ: Groundstrokes Tip: The Right Distance u0026 Good Contact (กรกฎาคม 2021).