JM TV

Hortensia Julisa: พบกับผู้สร้าง


Jean-Paul Davasse นำเสนอหนึ่งในผลงานการสร้างสรรค์ของเขาไฮเดรนเยีย Julisa, ไฮเดรนเยีย macrophylla คำแนะนำในการเพาะปลูกและบำรุงรักษาดินและการสัมผัสขนาดระยะเวลาและข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำนี่คือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ


วิดีโอ: Hortensia (ตุลาคม 2021).