ข้อมูล

Hortensia Julisa: คำแนะนำจากผู้สร้าง


Jean-Paul Davasse นำเสนอหนึ่งในผลงานการสร้างสรรค์ของเขาไฮเดรนเยีย Julisa, ไฮเดรนเยีย macrophylla คำแนะนำในการเพาะปลูกและการบำรุงรักษาดินและการสัมผัสขนาดและระยะเวลาและข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำนี่คือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ


วิดีโอ: ประโยคสรางแรงบนดาลใจสความสำเรจ (กรกฎาคม 2021).