JM TV

การปลูกแครอท


วัฒนธรรมของ แครอทตั้งแต่การหว่านไปจนถึงการเก็บเกี่ยวการปลูกและการดูแลทำความสะอาดที่ดีนี่คือเคล็ดลับในการปลูกแครอทในสวนผักด้วย Jardiner Malin


วิดีโอ: วธเพาะแครอทในนำ จากแครอทหวเกา ใหงอก 100% (กรกฎาคม 2021).